search

Kontakt

line
CityBUS
Ing. Radovan Štefko
Würmova 17
040 11 Košice

IČO: 47403144
DIČ: 1070316698

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 2639/V.

telefón: +421 905 758 339
e-mail: city-bus@city-bus.sk

 

Kontaktný formulár pre objednávky, cenové ponuky a informácie: